Ulike operativsystemer

Operativsystemet (OS) er datamaskinens grunnleggende programvare. Denne programvaren tildeler ressurser til andre programmer. Operativsystemet kan for eksempel passe på at ikke to programmer sender informasjon til en skriver samtidig, men at de må vente på tur før de kan skrives ut. Operativsystemet holder også orden på datamaskinens minne og prosessorer. Det er et slags sjefsprogram som forhindrer kaos i systemet.

Operativsystemet er skrevet i programmeringsspråk og følger reglene som gjelder for alle programmer. Men operativsystemet er det første programmet som lastes inn i datamaskinens minne ved oppstart, og operativsystemet styrer de andre programmene som lastes inn senere.

Microsoft Windows er blant de mest brukte operativsystemene i verden. Forløperne til dette systemet dukket opp allerede på 1980-tallet, med MS-DOS fra Microsoft og DR-DOS fra Digital Research. Forkortelsen DOS betyr Disk Operating System.

Unix er et av de eldste operativsystemene som fortsatt brukes. Linux brukes også til personlige datamaskiner, men er mer vanlig i servere, superdatamaskiner og forbrukerelektronikk. Linux er en variant av Unix. Det finnes også andre varianter av Unix, som BSD (Berkeley Software Distribution).

IBM hadde en viss suksess med OS/2. Macintosh-maskiner brukte tidligere Mac-OS, men i dag bruker de som regel Mac OS X, et operativsystem som er basert på BSD. Det finnes også mer ukjente operativsystemer som BeOS og Haiku, og nye systemer som Syllable og SkyOS er under utvikling.

Dagens mobiltelefoner bruker også operativsystemer. De nye systemene har blitt ganske avanserte, og de mest kjente av dem er Symbian, Windows CE, Linux, Android og IOS.